17-4-2557 13-45-18

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel  ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)   ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม คือ เป็นครูสังกัด สพฐ

หมายเหตุ

 1. ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัด
 2. ทางโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก (พักคู่) และค่าอาหาร
 3. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม
 4. โปรดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อวีดีโอคลิปมาในวันอบรม อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายวีดีโอ ไมค์ หูฟัง เป็นต้น

การเดินทาง (ไปโรงแรมแม็กซ์ พระราม 9)

 1. จากสนามบินดอนเมือง  ใช้บริการรถเมล์สาย 555 มาลงทีสำนักผังเมือง เดินข้ามถนน และเดินต่อ (ประมาณ 400 เมตร) ไปยังโรงแรม หรือจะเลือกนั่ง Shuttlebus จากสนามบินไปยัง MRT จตุจักร เดินทางไป MRT พระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2 แล้วต่อรถแท็กซี หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ระยะทาง 1.4 กม.) ไปยังโรงแรมแม็กซ์
 2. จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ใช้บริการ MRT หัวลำโพง ไปยัง MRT พระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2 แล้วต่อรถแท็กซี หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ระยะทาง 1.4 กม.) ไปยังโรงแรมแม็กซ์
 3. จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สามารถขึ้นรถแท็กซี่ ค่าโดยสารประมาณ 150 บาท ไปส่งที่โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 หรือจะขึ้นรถเมล์ สาย 517 ไปลงป้ายสำนักผังเมือง เดินข้ามถนน และเดินต่อ (ประมาณ 400 เมตร) ไปยังโรงแรม* นี่เป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางไปโรงแรมแม็กซ์ พระราม 9

คุณครูสามารถเลือกเดินทางได้ตามสะดวกเลยนะครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทาง โทร. 091-0525150 (ครูทีม)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะรุ่น 1 และ รุ่น 2

 1. เอกสารโครงการ
 2. กำหนดการประชุม รุ่น 1
 3. รายชื่อวิทยากร รุ่น 1
 4. รายชื่อคณะทำงาน รุ่น 1
 5. จดหมายเชิญ รุ่น 1 (สำหรับผู้เข้าประชุม)
 6. จดหมายเชิญ รุ่น 1 (สำหรับวิทยากร)
 7. แบบตอบรับ รุ่น 1 (สำหรับครูผู้เข้าประชุม)
 8. แบบตอบรับ รุ่น 1 (สำหรับวิทยากร)
 9. กำหนดการอบรม รุ่น 2
 10. รายชื่อคณะทำงาน รุ่น 2 
  รายชื่อคณะทำงาน รุ่น 2 (ฉบับแก้ไข)
 11. จดหมายเชิญ รุ่น 2 (สำหรับผู้เข้าประชุม)
 12. แบบตอบรับ รุ่น 2 (สำหรับผู้เข้าประชุม)
 13. แบบตอบรับ รุ่น 2 (สำหรับวิทยากร)
 14. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
 15. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้
 16. แบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 17. แผนที่โรงแรมแม็กซ์ จาก GoogleMaps
 18. รายชื่อผู้ขอยกเลิกการเข้าประชุม รุ่น 2
 19. รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์การเข้าประชุม รุ่น 2
 20. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประชุม รุ่น 2 (เพิ่มเติม)
 21. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประชุม รุ่น 2 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
 22. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม รุ่น 1 และ รุ่น 2

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศรับสมัครในเว็บ สพฐ.
 2. ครูทูป รุ่น 1 เปิดฉากอย่างคึกคัก
 3. ส่งท้ายความประทับใจ กับครูทูป รุ่น 1
 4. วีดิทัศน์แนะนำโครงการ ครูทูป ปี 4

สอบถามรายละเอียดในการอบรม ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/thinkttt