รวมแบ่งปันผลงานของท่านได้ที่เว็บไซต์

infographic.thinkttt.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์ประกอบการผลิตผลงาน

แบบประเมิน

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา