แหล่งข้อมูลการประกวด • ใบสมัครออนไลน์
  • ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559
  • ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 (สำรองที่ 1)
  • ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 (สำรองที่ 2)
  • ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 (สำรองที่ 3)
   (หมดเขตรับสมัคร 13 กันยายน 2559 โปรดติดตามการประกาศผลทางเว็บไซต์ ภายในเดือนกันยายน 2559)


คำชี้แจงในการส่งลิงค์ผลงาน

 • การส่งผลงานประเภท Video Clip
  • อัพโหลดผลงานไปไว้บน Youtube
  • นำลิงค์จากยูทูปไปแบ่งปันที่เว็บไซต์ http://krutube.thinkttt.com
  • นำลิงค์จากเว็บไซต์ http://krutube.thinkttt.com มากรอกในใบสมัคร
  • หรือ นำลิงค์จากยูทูป มากรอกในใบสมัคร ก็ได้เช่นกัน
 • การส่งผลงานประเภท Blog
  • สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อของท่านไว้บน Cloud Storage (Google Drive, Onedrive, Dropbox ฯลฯ) ของตัวท่านเอง
  • อัพโหลดไฟล์ ไปไว้ในโฟลเดอร์บน Cloud Storage ดังนี้
   • 1) แผนการสอนอย่างน้อย 8 แผน
    *ควรเป็นไฟล์ word
   • 2) ไฟล์ที่แสดงข้อมูล URL ของ Blog ที่จะส่งประกวด
  • ตั้งค่าแชร์โฟลเดอร์ผลงานเป็นสาธารณะ
  • นำลิงค์โฟลเดอร์ผลงาน มากรอกในใบสมัคร
 • ารส่งผลงานประเภท หนังสั้น
  • กรอกใบสมัครในนามของคุณครู
  • สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อโรงเรียนของท่านไว้บน Cloud Storage (Google Drive, Onedrive, Dropbox ฯลฯ) ของตัวท่านเอง
  • อัพโหลดไฟล์ไปไว้บน Cloud Storage ดังนี้
   • 1)ผลงานหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที
    *ควรเป็นไฟล์ *.MP4 ความละเอียด 720p ขึ้นไป
   • 2)บทภาพยนตร์
    *ควรเป็นไฟล์ *.PDF
   • 3)โปสเตอร์ ชนิดไฟล์ *.jpg ขนาด 12*18 นิ้ว
   • 4)ตัวอย่างหนังสั้น ความยาว 15-30 วินาที
    *ควรเป็นไฟล์ *.MP4 ความละเอียด 720p ขึ้นไป
   • 5)วีดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำ ไม่จำกัดความยาว
    *ควรเป็นไฟล์ *.MP4 ความละเอียด 720p ขึ้นไป
   • 6)ไฟล์รายชื่อครู 1 คนและนักเรียน 2 คน
    *ควรเป็นไฟล์ *.PDF
  • ตั้งค่าการแชร์โฟลเดอร์ผลงาน ให้เป็นสาธารณะ
  • นำลิงค์โฟลเดอร์ผลงาน มากรอกในใบสมัคร


 • กำหนดการ
  ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ThinkTTT.com
  หมดเขตรับสมัคร และส่งผลงาน ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 13 กันยายน พ.ศ. 2559
  ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com

 • ตารางสรุปรายการประกวด


8-8-2559 18-40-32

 

 • ติดต่อสอบถาม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ http://facebook.com/thinkttt

คำถามที่พบบ่อย

ถาม ครูโรงเรียนเทศบาล โรงเรียน อบจ. โรงเรียนเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ โครงการนี้ส่งได้เฉพาะบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ถาม ครูอัตราจ้าง ในโรงเรียน สพฐ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้หรือไม่?
ตอบ ได้ครับ

ถาม ไตเติ้ลของหนังสั้น และไตเติลของคลิปวีดีโอ ต้องใช้ของโครงการใช่หรือไม่?
ตอบ ใช่ครับ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.thinkttt.com

ถาม ไม่ใช้ไตเติลของโครงการได้หรือไม่? (อยากจะทำไตเติลในแบบของตัวเอง)
ตอบ ไม่ได้ครับ

ถาม End Credit ได้กำหนดรูปแบบไหม?
ตอบ ไม่ได้กำหนดรูปแบบ สามารถสร้าง End Credit ได้ตามใจชอบ

ถาม ประกวดสื่อประเภทคลิปวีดีโอ ต้องอัพโหลดไว้ที่ไหน?
ตอบ ให้อัพไว้บนยูทูป จากนั้นให้นำลิงค์ไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ http://krutube.thinkttt.com แล้วจึงมากรอกใบสมัครครับ

ถาม ประกวดสื่อประเภทหนังสั้น ต้องอัพโหลดไว้ที่ไหน?
ตอบ ให้อัพโหลดผลงานทั้งหมดไปไว้บน Cloud Storage ตั้งค่าเป็นแชร์สาธารณะ แล้วคัดลอกลิงค์มากรอกใบสมัครครับ

ถาม หัวข้อการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ในประกาศ กับในโปสเตอร์ไม่ตรงกัน ให้ยึดอันไหน?
ตอบ ยึดตามประกาศ สพฐ.

ถาม ประกวดบล็อค ต้องส่งแผนการสอนด้วยหรือไม่?
ตอบ ส่งครับ จำนวนอย่างน้อย 8 แผน

ถาม ใบสมัครทั้ง 3 รายการ ให้กรอกที่ไหน?
ตอบ กรอกที่เว็บไซต์ www.thinkttt.com ที่เดียวครับ

ถาม เป็นรอง ผอ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ครับ เหตุผลตามประกาศ สพฐ. เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร

ถาม มีบล็อคที่ใช้สอนอยู่แล้ว จำเป็นต้องสร้างบล็อคใหม่ เพื่อร่วมประกวดหรือไม่?
ตอบ ไม่จำเป็นครับ ใช้บล็อคเดิมส่งประกวดได้ แต่ต้องเป็นการสอนตั้งแต่ปี 2556 จนถึง ปัจจุบัน

ถาม การประกวดหนังสั้น ให้ใช้ชื่อใครเป็นคนกรอกใบสมัคร?
ตอบ ให้ใช้ชื่อคุณครูที่ปรึกษา เป็นผู้กรอกใบสมัคร แต่ให้อัพโหลดไฟล์รายชื่อนักเรียน 2 คน ไว้ใน Cloud Storage ด้วย

ถาม ใช้บล็อคเดียว แต่สอนนักเรียนหลายวิชา จะส่งได้ไหม?
ตอบ ส่งได้ กรรมการจะยึดตามหมวดหมู่ที่คุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และพิจารณาร่วมกับแผนการสอนที่ส่งมา
ตอบ ส่งได้ ตามเกณฑ์ข้อ 2.2.2 ให้ผู้ส่งผลงาน เสนอชื่อ Blog ที่มีเนื้อหาภายใน Blog สอดคล้องกัน โดยกรรมการจะพิจารณาตามหมวดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ร่วมกับแผนการสอน อย่างน้อย 8 แผน ที่ส่งมาประกวด

ถาม ครูที่ส่งผลงานหลายรายการ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่?
ตอบ มีครับ กรรมการจะพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก

ถาม แผนการสอน ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ชนิดใด?
ตอบ ไฟล์ word ครับ

ถาม WordPress แบบเช่าโฮสเอง สามารถส่งประกวดได้ไหม?
ตอบ ได้ครับ

ถาม ในบล็อคหลัก มีเนื้อหาย่อยหลายบทเรียน ให้ส่งลิงค์เว็บหลัก หรือลิงค์ย่อยของบทเรียน?
ตอบ ตามเกณฑ์ข้อ 2.2.2 ควรส่งลิงค์เว็บบล็อคหลัก ที่มีเนื้อหาภายในสอดคล้องกัน

ถาม ครูสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่งผลงานประกวดได้ไหม?
ตอบ ได้ครับ

ถาม เพลงและดนตรีประกอบ ต้องแต่งขึ้นมาเองหรือไม่?
ตอบ ไม่จำเป็นครับ จะใช้เพลงที่แต่งเอง หรือเพลงทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มาใช้ในการประกวดได้ครับ

ถาม ใช้ Moodle ส่งเข้าประกวดได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ เพราะเป็นการประกวด Blog  กรรมการพิจารณาแล้วว่า Moodle เป็น LMS แต่คุณครูสามารถบูรณาการบางกิจกรรมร่วมกับ Moodle ได้ครับ

ถาม ผู้ที่ส่งผลงานประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัล สพฐ. จะออกเกียรติบัตรให้หรือไม่?
ตอบ ไม่ให้ครับ

ถาม การประกวดหนังสั้น ใช้โจทย์ค่านิยม 12 ประการ หรือโจทย์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้?
ตอบ ใช้โจทย์ตามประกาศ สพฐ. คือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ

ถาม ในการประกวด Blog จำเป็นต้องใช้ WordPress ไหม?
ตอบ ไม่จำเป็นครับ ใช้ Blog ของอะไรก็ได้ครับ

ถาม เป็นครูมัธยม อยากจะส่งวีดีโอคลิป ของระดับชั้นประถมได้หรือไม่?
ตอบ ได้ครับ (ครูประถม ส่งคลิปวีดีโอ ของระดับชั้นมัธยมก็ได้เช่นกัน)

ถาม ช่องบทคัดย่อ ในใบสมัคร ให้กรอกอย่างไร?
ตอบ กรอกเนื้อหาของผลงานโดยย่อครับ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร มีหัวข้ออะไรบ้าง เป็นต้น ไม่มีรูปแบบตายตัวครับ

ถาม ในการกรอกใบสมัคร ต้องส่งผลงานด้วยหรือไม่?
ตอบ ใช่ครับ เป็นการรับสมัครและรับผลงานพร้อมกัน

ถาม อยากตรวจสอบข้อมูลที่สมัครไปแล้ว จะทำได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ เนื่องจากระบบเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการสมัคร แต่ถ้าคุณครูไม่มั่นใจ สามารถส่งใบสมัครและผลงานเข้ามาซ้ำได้ครับ

ถาม วีดีโอคลิป หรือหนังสั้น มีความยาวเกินกว่าที่กำหนดในเกณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ เพราะถือว่าผลงานไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ สพฐ ประกาศ

ถาม ความยาวของวีดีโอคลิป หรือหนังสั้น ให้นับรวม Title และ End Credit ด้วยหรือไม่?
ตอบ นับรวมกันครับ

ถาม ทีมผลิตหนังสั้น ส่งชื่อนักเรียน ม.ต้น 1 คน และ ม.ปลาย 1 คน ได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ ยึดเกณฑ์ตามประกาศ สพฐ. หนังสั้น ประกวด 3 ระดับ ต้องส่งนักเรียนตรงตามระดับ จึงจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ถาม ไม่ได้สอนระดับปฐมวัย สามารถส่งคลิปปฐมวัยได้หรือไม่?
ตอบ ได้ครับ

ถาม สร้างเว็บด้วย Joomla ส่งประกวดได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ครับ

ถาม ส่งลิงค์ผลงานในเว็บ ครูทูป แล้วทำไมวีดีโอไม่แสดง?
ตอบ ต้องรอให้กรรมการด้านเนื้อหา พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติก่อน ผลงานจึงจะแสดงหน้าเว็บครับ

ถาม Google site ส่งประกวดได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ครับ

ถาม หนังสั้นต้องเข้ากับ H ทั้ง 4 ด้าน หรือเข้าด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น?
ตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิตครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางแฟนเพจ http://facebook.com/thinkttt

Find-us-on-facebook-ID-7f2b64a1-e04a-4c7b-b479-3187f2c063d5


หรือ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โทร. 0-2288-5175, 0-2288-5176
ติดต่อโครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559

unnamed

13921022_10153569556321650_7814653607389200680_n

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประกวดผลงาน ด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประกวดผลงานสื่อ 3 ประเภท คือ  สื่อประเภท Video Clip สื่อประเภท Blog และสื่อประเภทหนังสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ประเภทใดประเภทหนึ่งตามความถนัด พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดรายละเอียดในการประกวด ดังต่อไปนี้

1. ประกวดสื่อประเภท Video Clip เพื่อการเรียนการสอน

 • 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • 1.1.1 เป็นครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น
  • 1.1.2 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • 1.2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • 1.2.1 เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Video Clip ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ระดับชั้นใดก็ได้
  • 1.2.2 ความยาว รวม Title และ End Credit 4 – 7 นาที โดยที่ Title จะต้องเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.thinkttt.comและตามด้วย ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน กลุ่มสาระที่ประกวด ระดับชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
  • 1.2.3 ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
  • 1.2.4 ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่ารางวัลการประกวดดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลที่ได้รับคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
  • 1.2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
  • 1.2.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
  • 1.2.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
  • 1.2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 1.3 วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  อัปโหลดผลงานที่เว็บไซต์ www.youtube.com ด้วยความละเอียดอย่างต่ำ 360p และตั้งชื่อไฟล์และชื่อเรื่องใน youtube โดยขึ้นต้นด้วย Thinkttt Clip และต่อด้วยชื่อผลงาน แล้ว Copy link ไว้ นำไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://krutube.thinkttt.com
 • 1.4 เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)
  • 1.4.1 เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 (30 คะแนน)
  • 1.4.2 เทคนิคในการนำเสนอ (30 คะแนน)
  • 1.4.3 การออกแบบผลงาน (20 คะแนน)
  • 1.4.4 มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง (20 คะแนน)
 • 1.5 รางวัลการประกวด
  • 1.5.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
   • 1.5.1.1 ระดับปฐมวัย
   • 1.5.1.2 ระดับประถมศึกษา
   • 1.5.1.3 ระดับมัธยมศึกษา
  • 1.5.2 รางวัลแต่ละระดับ
   • 1.5.2.1 ระดับปฐมวัย ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล ดังนี้
    • 1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
    • 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
   • 1.5.2.2 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัลตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
    • 1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
    • 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

2. ประกวดสื่อประเภท Blog เพื่อการเรียนการสอน

 • 2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • 2.1.1 เป็นครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น
  • 2.1.2 สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระดับปฐมวัย
  • 2.1.3 สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 Blog
 • 2.2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • 2.2.1 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง ใช้ประกอบการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
  • 2.2.2 ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน
  • 2.2.3 เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ โดยให้มีเนื้อหาภายใน Blog ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๘ แผนการจัดการเรียนรู้ และห้ามมีโฆษณาใดๆ ในหน้า Blog
  • 2.2.4 Blog ที่สร้างนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ ด้วย
  • 2.2.5 ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคล  ที่สนใจทั่วไป
  • 2.2.6 ซอฟต์แวร์ เนื้อหา หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่ารางวัลการประกวดดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลที่ได้รับคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
  • 2.2.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
  • 2.2.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
  • 2.2.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 2.3 วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงานได้ที่ www.thinkttt.com ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้อัปโหลดไว้ที่ Cloud Storage (google drive, one drive, dropbox) พร้อมทั้งแชร์ในรูปแบบสาธารณะ โดยแนบลิงก์ในใบสมัครด้วย
 • 2.4 เกณฑ์การตัดสิน
  การพิจารณา แบ่งเป็น ๔ ด้าน รวม ๑๐๐ คะแนน คือ
 • 2.4.1 ด้านออกแบบการสอน                   ๓๐    คะแนน
 • 2.4.2 ด้านออกแบบองค์ประกอบ Blog        ๓๐    คะแนน
 • 2.4.3 ด้านคุณภาพของเนื้อหา                  ๓๐    คะแนน
 • 2.4.4 ด้านเทคนิค                     ๑๐    คะแนน
 • 2.5 รางวัลการประกวด
  • 2.5.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
   • 2.5.1.1 ระดับปฐมวัย
   • 2.5.1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
   • 2.5.1.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
   • 2.5.1.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
   • 2.5.1.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  • 2.5.2 รางวัลแต่ละระดับ
   • 2.5.2.1 ระดับปฐมวัย ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
   • 2.5.2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัลตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

3. ประกวดสื่อประเภท หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน

 • 3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • 3.1.1 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น
  • 3.1.2 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน  ครูที่ปรึกษา 1 คน
  • 3.1.3 โรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกระดับ ๆ ละ 1 ทีม เท่านั้น
 • 3.2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • 3.2.1 ผลงานที่ต้องส่ง ประกอบด้วย
   • 3.2.1.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นหนังสั้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H ได้แก่ HEAD HEART HAND HEALTH โดยใช้เทคนิคการถ่ายทำ     ในรูปแบบ สารคดี ภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น ความยาว รวม Title และ End Credit 3.00 – 5.00 นาที และ Title จะต้องเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สามารถ      ดาวน์โหลดได้ที่ www.thinkttt.com ตามด้วย ชื่อผลงาน ชื่อกิจกรรมที่เลือก ชื่อเจ้าของผลงาน และระดับชั้น
   • 3.2.1.2 ตัวอย่างหนัง (Teaser) 15 – 30 วินาที
   • 3.2.1.3 โปสเตอร์หนังสั้น ขนาด 12×18 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น ส่งเป็นไฟล์ภาพ (.jpg)
   • 3.2.1.4 บทภาพยนตร์
   • 3.2.1.5 เบื้องหลังการถ่ายทำไม่จำกัดความยาว
  • 3.2.2 ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร เพลง และเสียงประกอบหรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่ารางวัลการประกวดดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลที่ได้รับคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
  • 3.2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
  • 3.2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
  • 3.2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
  • 3.2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 3.3 วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  อัปโหลดผลงาน ประกอบด้วย หนังสั้น ตัวอย่างหนังสั้น โปสเตอร์หนังสั้น บทภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำ ไว้ที่ Cloud Storage (google drive, one drive, dropbox) พร้อมทั้งแชร์ในรูปแบบสาธารณะ และนำลิงก์ไปกรอกในใบสมัครที่เว็บไซต์ http://shortfilm.thinkttt.com
 • 3.4 เกณฑ์การตัดสิน
  การพิจารณา แบ่งเป็น 4 ด้าน รวม 100 คะแนน คือ
 • 3.4.1 การนำเสนอเนื้อหา  40 คะแนน
 • 3.4.2 องค์ประกอบของภาพ  30 คะแนน
 • 3.4.3 เทคนิคการใช้เสียง   10 คะแนน
 • 3.4.4 เทคนิคการตัดต่อ  20 คะแนน
 • 3.5 รางวัลการประกวด
  • 3.5.1 ครูที่ปรึกษาทีมได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • 3.5.2 ทีมที่ชนะการประกวดในแต่ละระดับจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล ดังต่อไปนี้
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    15,000 บาท
   • รางวัลชมเชย                 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    10,000 บาท
   • รางวัลบทยอดเยี่ยม           จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม        จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม     จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม     จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม      จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม   จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    5,000 บาท
   • รางวัลขวัญใจมหาชน         จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ    2,000 บาท