การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

Comments are closed.