ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic

ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ (PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางแฟนเพจ http://facebook.com/thinkttt

Comments are closed.