การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้­วยรูปแบบ Infographics สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดย กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

Comments are closed.